KRAJOWE STOWARZYSZENIE "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

Zarząd i Statut

Skład Zarządu Krajowego Stowarzyszenia:

Prezes  Beata Godzina
V-ce Prezes          Bożena Ploch
Sekretarz Anna Krzysztofik
Skarbnik Dominika Marczak
Członek Zarządu Krzysztof Latosiński

Skład Komisji Rewizyjnej:

Danuta Świerczyńska
Leszek Chruściński
Bożenna Pietrzyk

Statut Krajowego Stowarzyszenia

 Sprawozdanie meryt. KS

Statut KS

Rachunek wyników ogólnych

Bilans ogólny

Informacje dodatkowe