Zmień rozmiar tekstu

KRAJOWE STOWARZYSZENIE "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

RODO

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie “Przyłącz się do nas” (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Północna 18, 05-870 Błonie. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Północna 18, 05-870 Błonie lub drogą mailową:  kraj.stowarzyszenie@poczta.onet.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Andrzeja Rybusa-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na potrzeby kontaktu z Administratorem.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia korespondencji bądź dłużej, w przypadku nawiązania współpracy.

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości kontaktu z Administratorem.

13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz się do nas"

Bramki ul. Północna 18
05-870 Błonie

"Przyłącz się do nas"
tel. 0 606 596 418

e-mail: kraj.stowarzyszenie@poczta.onet.pl
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001