Zmień rozmiar tekstu

KRAJOWE STOWARZYSZENIE "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

Działalność


Krajowe Stowarzyszenie  „Przyłącz się do nas” jest organizacją działającą w sferze pomocy społecznej, oparta na wolontarystycznej pracy jej członków. Za główne cele od samego początku działania stawia sobie:

  • pracę w zakresie tworzenia i rozwijania różnych form zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym i niezaradnym życiowo,
  • zapobieganie społecznemu wykluczeniu i marginalizacji osób niezaradnych życiowo i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania,
  • udzielanie wsparcia rodzinom tych osób,
  • niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i niezaradnym życiowo oraz ich rodzinom, zwłaszcza pomocy organizacyjnej, prawnej, medycznej i w razie potrzeby charytatywnej,
  • rozwój i wspieranie różnych metod rehabilitacji

Swoją działalnością obejmuje osoby niepełnosprawne i niezaradne życiowo z terenu powiatu warszawskiego zachodniego i pruszkowskiego. Stowarzyszenie działa od grudnia 1999r. Obecnie liczy 50 członków , w tym 3 honorowych.

Obszary działania Stowarzyszenia:

 

Zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych ze środowiska.

Placówki prowadzone przez Stowarzyszenie, działające na rzecz ludzi niepełnosprawnych wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie podjęło się zorganizowania i prowadzenia placówek opiekuńczo-terapeutycznych, realizujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Są nimi:

  • Warsztat Terapii Zajęciowej w Bramkach
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu

Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz się do nas"

Bramki ul. Północna 18
05-870 Błonie

"Przyłącz się do nas"
tel. 0 606 596 418

e-mail: kraj.stowarzyszenie@poczta.onet.pl
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001