Zmień rozmiar tekstu

KRAJOWE STOWARZYSZENIE "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

Zamówienia publiczne

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie

 

 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843)

informacja

 

W prowadzonym postępowaniu nr ZP.WTZ.1/2020 pn. „Zakup nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w celu dowożenia uczestników na zajęcia”, do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ – załącznik pn. „Wyjaśnienie”.

 

Wyjaśnienie

 

„Zakup nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w celu dowożenia uczestników na zajęcia”

SIWZ_na_autobus

Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz się do nas"

Bramki ul. Północna 18
05-870 Błonie

"Przyłącz się do nas"
tel. 0 606 596 418

e-mail: kraj.stowarzyszenie@poczta.onet.pl
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001