Zmień rozmiar tekstu

KRAJOWE STOWARZYSZENIE "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

Aktualności

Beazpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz się do nas" w Bramkach realizuje powierzony grant  przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ramach projektu "Berazpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami". Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej  dla pracowników  zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami  z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych  i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Warsztatu Terapii Zajęciowej.

 
 
 
 

Powrót

Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz się do nas"

Bramki ul. Północna 18
05-870 Błonie

"Przyłącz się do nas"
tel. 0 606 596 418

e-mail: kraj.stowarzyszenie@poczta.onet.pl
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001