Zmień rozmiar tekstu

KRAJOWE STOWARZYSZENIE "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Krajowego Stowarzyszenia "Przyłącz sę do nas"

Tytuł Honorowego Prezesa Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas”                  
   dla P. Seweryna Chruścińskiego.
 
             

                

                23.03.2018 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze członków Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas”. 
Tradycyjnie zebrani zapoznani  ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym oraz protokołem z prac Komisji Rewizyjnej.
               W czasie zebranie odbyły się również wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia,  w związku  z rezygnacją P. Marianny Kamińskiej z funkcji skarbnika oraz  P. Seweryna Chruścińskiego – z funkcji członka Zarządu.
P. Beata Godzina - Prezes Stowarzyszenia podziękowała ww za wieloletnią pracę  i zaangażowanie w działalność naszej organizacji , wręczając  P. Kamińskiej   i P. Chruścińskiemu pamiątkowe statuetki.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Skarbnikiem Stowarzyszenia została P. Dominika Marczak, natomiast członkiem Zarządu P. Krzysztof Latosiński.
                Ponadto P. Prezes  wystąpiła z wnioskiem do członków Stowarzyszenia o nadanie  P. Sewerynowi Chruścińskiemu tytułu Honorowego Prezesa.
W uzasadnieniu P. Prezes podkreśliła, że P. Chruściński był głównym założycielem naszego Stowarzyszenia. W latach 1999- 2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, a w latach 2014-2018 członka Zarządu.  W czasie pełnienia przez P. Seweryna Chruścińskiego funkcji prezesa  Stowarzyszenie prężnie się rozwijało. W tym okresie  działalność podjęły i nadal funkcjonują cztery  placówki dla osób niepełnosprawnych – Warsztaty Terapii Zajęciowej – w Bramkach i Czubinie oraz Środowiskowe Domy samopomocy w Łubcu  i Czubinie. Ponadto Stowarzyszenie podjęło się realizacji wielu cyklicznych spotkań integracyjnych i  kulturalno-rozrywkowych  dla dużej grupy osób niepełnosprawnych, rozpoczęło i nadal kontynuuje współpracę z Bankiem Żywności SPS w Warszawie.
Walne zebranie jednogłośnie przyjęło uchwałę o nadaniu P. Sewerynowi Chruścińskiemu tytułu Honorowego Prezesa Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas” w uznaniu zasług dla osób niepełnosprawnych oraz wkład  w powstanie jak i rozwój Stowarzyszenia.

Powrót

Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz się do nas"

Bramki ul. Północna 18
05-870 Błonie

"Przyłącz się do nas"
tel. 0 606 596 418

e-mail: kraj.stowarzyszenie@poczta.onet.pl
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001