Zmień rozmiar tekstu

KRAJOWE STOWARZYSZENIE "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania, które dotyczy:

- w części pierwszej – modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

- w części drugiej – przebudowa i rozbudowa budynków gospodarczych na cele pomieszczeń terapeutycznych na dz. Nr ew. 12/1 obr. Bramki ul. Północna gm. Błonie.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie części zadania pt. Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach.

Niniejsze zamówienie prowadzone na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 562 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji
i warunków dokonywania zmniejszenie kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 396).

Informacja została zamieszona na stronie internetowej ARiMR

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#podglad_ogloszenia

Id ogłoszenia: Ogłoszenie 52/03/04/2018

 

 

W załączeniu dokumenty związane z ubieganiem się o konkurencyjny wybór wykonawców zadań:


0_Zapytanie ofertowe 1_2018.pdf
1_Rysunki budowlane.pdf
2_przedmiar 1.doc
2a_przedmiar 2.doc
3_Formularz oferty.doc
4_Oświadczenie potencjał.doc
5_Oświadczenie brak powiązań.doc
6_projekt umowy z wykonawcą.doc
Powrót

Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz się do nas"

Bramki ul. Północna 18
05-870 Błonie

"Przyłącz się do nas"
tel. 0 606 596 418

e-mail: kraj.stowarzyszenie@poczta.onet.pl
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001