KRAJOWE STOWARZYSZENIE "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

Pomóż nam

DAROWIZNY

W 2019 r otrzymaliśmy darowizny wynoszące łącznie 26.546,47.
Kwotę 4 764,34 zł przeznaczyliśmy na wkład własny do realizowanych przez nas zadań publicznych dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych. Przekazaliśmy też 3 080 zł na zaliczkę na zakup auta do przewozu osób niepełnosprawnych oraz kwotę 3 182, 96 zł z której zakupiliśmy maszynę do szycia do pracowni terapeutycznej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Bramkach i ufundowaliśmy też upominki oraz atrakcje dla uczestników spotkania integracyjnego pt. „Wianki 2019”. Serdecznie dziękujemy za wsparcie w realizacji naszych celów statutowych !

SAM ZADECYDUJ NA CO ZOSTANĄ PRZEZNACZONE TWOJE PIENIĄDZE!

Krajowe Stowarzyszenie „PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS” z siedzibą w Bramkach zwraca się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe poprzez przekazanie 1% kwoty rocznego podatku dochodowego na rzecz naszej organizacji.

Osoby indywidualne mogą przeznaczyć 1% podatku za poprzedni rok w terminie od początku stycznia do 2 maja czyli do ostatniego dnia, kiedy należy złożyć PIT.

Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się do nas” zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń 8 grudnia 1999 roku. W 2004 r. uzyskaliśmy wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacja pożytku publicznego – nr 0000051970

Zarząd Główny Stowarzyszenia liczy 5 osoby: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i Sekretarz oraz Członek Zarządu. Ponadto Stowarzyszenie skupia kilkudziesięciu członków stałych, którzy w ramach wolontariatu wspierają osoby niepełnosprawne w ich codziennych troskach i potrzebach, starają się zapobiegać społecznemu wykluczeniu i marginalizacji tych osób.

Obecnie Stowarzyszenie prowadzi 4 placówki: środowiskowe domy samopomocy oraz warsztaty terapii zajęciowej, a także świetlicę środowiskową.

Na co przeznaczymy otrzymane środki?
Otrzymane środki pozwolą nam na realizację zadań statutowych, umożliwią pełniejsze korzystanie z różnorodnych form rehabilitacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo a także niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

NR KONTA:
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001


DZIĘKUJEMY!

Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz się do nas"

Bramki ul. Północna 18
05-870 Błonie

"Przyłącz się do nas"
tel. 0 606 596 418

e-mail: kraj.stowarzyszenie@poczta.onet.pl
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001