KRAJOWE STOWARZYSZENIE "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

Aktualności

VI Powiatowa Wigilia Integracyjna Błonie 2011

15 grudnia w Centrum Kultury odbyła się VI Powiatowa Wigilia Integracyjna.

Po raz pierwszy w Centrum Kultury, a nie na błońskim rynku.Wśród przybyłych gości były władze powiatu warszawskiego zachodniego: Zarząd na czele ze starostą Janem Żychlińskim i Rada - z Przewodniczącym Jerzym Wójcikiem, władze Błonia: Burmistrz Zenon Reszka, Burmistrz Marek Książek, oraz Rada Miejska był też wójt Gminy Leszno Andrzej Cieślak, przedstawiciele powiatowych i gminnych instytucji: ośrodków i domów pomocy społecznej, byli księża na czele z dziekanem Dekanatu Błońskiego o. Andrzejem Kuśmierskim. Ale przede wszystkim na spotkaniu obecni byli Ci, dla których ta Wigilia jest organizowana: mieszkańcy i wychowankowie domów pomocy społecznej, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, osoby niepełnosprawne i niezaradne życiowo. Przyszło również wielu mieszkańców Błonia.Spotkanie rozpoczęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Błoniu pod kierunkiem pana Jacka Potoła dając żywiołowy koncert melodii świątecznych i kolęd. Po życzeniach złożonych przez Starostę Żychlińskiego, Burmistrza Reszkę oraz Dyrektora Centrum Kultury pana Dariusza Sitarskiego i Prezesa Stowarzyszenia "Przyłącz Się Do Nas" pana Seweryna Chruścińskiego odbyło się wręczanie upominków dla osób które szczególnie aktywnie działają w naszym powiecie na rzecz osób niepełnosprawnych.Następnie jako prezent dla wszystkich zgromadzonych mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Bramkach i Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu wystąpili w Jasełkach, w których wierszowane teksty o Narodzeniu Dzieciątka przeplatały się z kolędami śpiewanymi przez chór.Po występie poproszeni na scenę proboszczowie błońskich parafii złożyli życzenia po czym nastąpiło dzielenie się opłatkiem

Na zakończenie na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek.


Powrót

Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz się do nas"

Bramki ul. Północna 18
05-870 Błonie

"Przyłącz się do nas"
tel. 0 606 596 418

e-mail: kraj.stowarzyszenie@poczta.onet.pl
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001